Poznaj Zespół Modlitewny Egerthe

Zespół Modlitewny to trzon Egerthe – jest to kilkadziesiąt osób, wolontariuszy reprezentujących najróżniejsze zawody i środowiska, które zdecydowały się ofiarować swój czas i zaangażowanie, by codziennie modlić się za ludzi, którzy przysyłają nam swoje intencje modlitewne. Co tydzień od osób z całej Polski otrzymujemy dziesiątki próśb modlitewnych, dotyczących wielu przestrzeni życia – zdrowia, pracy, związków, rodziny, problemów finansowych, uzależnień, kłopotów emocjonalnych i psychicznych i wielu innych. Osoby działające w Zespole Modlitewnym otrzymują w każdą niedzielę zestaw intencji na kolejny tydzień i codziennie modlą się za proszące o to osoby.

Ryszard

Teolog, katecheta, założyciel Egerthe.pl