Co robimy i dlaczego?

Odpowiedź na dwa powyższe pytania wynika z tego, co oddaje nasz logotyp: słowa Egerthe i sentencji „Cotidie longius et altius subsequens Iesu”:

Pierwsze słowo, pochodzi z języka greckiego i odnosi się do powstawania, wstawania, zmartwychwstania. Jezus, zgodnie z relacjami biblijnymi, umarł cierpiąc na krzyżu, jednak pokonał śmierć i powstał z martwych. Przeprowadził też z fizycznej śmierci do życia innych ludzi. Jednak to, co najczęściej widzimy w Ewangeliach, to sytuacje, gdy Jezus pomaga ludziom powstać z martwoty duchowej, psychicznej, czy społecznej. Przywraca nadzieję w sytuacjach pozornie bez wyjścia, godność poniżonym, wiarę wątpiącym, pokój i porządek tam, gdzie jest smutek i chaos.

To traktujemy jako pierwszą część naszej misji: chcemy pomagać ludziom powstawać ze śmierci do życia – powstawać z miejsca braku nadziei, smutku, depresji, poniżenia, problemów, gniewu, uzależnień, do życia pełnią w Jezusie, naszym Zbawicielu i zgodnie z Jego planem na nasze życie. 

W zdaniu „Cotidie longius et altius subsequens Iesu” (czyli „Codziennie dalej i głębiej za Jezusem”), zawiera się druga część naszej misji. Chcemy pomagać ludziom wejść dalej i głębiej w relację z Jezusem, pomagać im zobaczyć, gdzie są obecnie, a następnie znaleźć dalszą drogę, do następnego miejsca, do jakiego zaprasza ich Bóg. 

Naszą misję realizujemy aktualnie poprzez trzy różnorodne drogi:

  • prowadzenie MODLITWY WSTAWIENNICZEJ za wszystkie osoby, które pragną otoczenia modlitwą ze względów „negatywnych” (np. poczucie braku nadziei, depresja, samotność, uzależnienia, gniew, problemy finansowe, w relacjach, problemy ze zdrowiem, zaburzenia psychiczne itp.), jak i „pozytywnych” (np. prośba o błogosławieństwo Boże dla konkretnych przestrzeni życia, chęć pogłębienia relacji z Bogiem, życia modlitewnego, podjęcia określonej posługi, powołania itp.)
  • tworzenie treści dostępnych w sekcji KIM JESTEŚ?, pomocnych w pogłębianiu relacji z Bogiem, a skierowanych do ludzi na różnym etapie tej relacji – od osób, które w ogóle nie wierzą w Boga lub na przykład praktykują wyłącznie dlatego, bo otrzymały religijne wychowanie, przez takie, które świeżo się nawróciły, po takie, które są w relacji z Bogiem wiele lat.
  • prowadzenie wspólnoty młodzieżowej EGERTHE – YOUNG&FREE.