kolejny krok służący rozwojowi wspólnotowego zespołu uwielbienia